Ονομαστικός Κατάλογος Αποφοίτων Τρίτου Κύκλου
A/A
Φοιτητής/τρια
Κατεύθ
Τίτλος Μεταπτ. Εργασίας
Επιβλέπων
SEM05-01
Φιλιππιάδου Φιλ.
Γ
Τεχνοοικονομική μελέτη παραγωγής βιοκαυσίμων από βιομάζα
Κοσμόπουλος
SEM05-02
Βορδός Νικ.
Γ
Μελέτη Αυτόνομου Υβριδικού Συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Κοσμίδου
SEM05-03
Βουλγαράκη Χαρ.
Γ
Ποιοτική Εκτίμηση Ίδρυσης Θεματικού Ενεργειακού Πάρκου στη Δυτική Μακεδονία
Μουστάκης
SEM05-04
Χατζηγιαννάκου Παγ.
Β
Διερεύνηση των βασικών αλλαγών στο νέο ISO 9001:2000 σε εταιρία παραγωγής συσσωρευτών
Βούζας
SEM05-05
Καρβελά Περσ.
Γ
Διερεύνηση του μοντέλου επιχειρησιακής αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας
Βούζας
SEM05-06
Γεωργίου Χρ.
Α
Επιπτώσεις της ετερογένειας σε πλατφόρμα e-mobility και μηχανισμοί εξομάλυνσης
Τσαουσίδης
SEM05-07
Ντίντα Παναγ.
Β
Στατιστικοί δείκτες οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα
Μουστάκης
SEM05-08
Μανδαλιανός Μαν.
Γ
Οργάνωση και εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 
Παναγ/λος
SEM05-09
Γραικός Αναστ.
Γ
Διαχείριση επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων σε επίπεδο περιφέρειας. Η περίπτωση της περ. Αν. μακ. & Θράκης
Βουδριάς
SEM05-10
Κίτσου Αναστ.
Α
Χρήση πλατφόρμας e-mobility σε εφαρμογές υπηρεσιών υγείας
Τσαουσίδης
SEM05-11
Μόκκας Γεωρ.
Α
Τεχνοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας των ιαματικών λουτρών Σιδηροκάστρου ως μονομετοχική Α.Ε.
Καράκος
SEM05-12
Αρσενίου Χρυσή
Α
Πολυκριτήρια Ανάλυση Ικανοποίησης από την ΔιαχείρισηΥλοποίησης Έργων του ΕΠΕΑΕΚ
Πρωτοπαπάς
SEM05-13
Πασανίδης Σαβ.
Α
Μελέτη της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου χυμών και αναψυκτικών
Καραγιώργος
SEM05-14
Παπαγεωργίου Σωτ.
Α
Σχεδιαση δικτύου UMTS και εκμετάλλευσή του για την παροχή προηγμένων ιατρικών υπηρεσιών
Σταματέλλος
SEM05-15
Δούρβας Αθαν.
Γ
Συνεπεξεργασία αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων με περίσσεια ιλύος βιολογικού καθαρισμού
Μελίδης
SEM05-16
Ταπεινόπουλος Δημ.
Β
Η προσβασιμότητα στην αλυσίδα μεταφοράς των Ατόμων με Αναπηρία στην πόλη της Θεσσαλονίκης
Μποτζώρης
SEM05-17
Βασιλάκου Ευγ.
Β
Αξιολόγηση της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ 
Μουστάκης
SEM05-18
Πινίδης Παναγ.
Β
Μειωση τροχαιων ατυχηματων στο Δημο Ελλησποντου
Παπαδόπουλος
SEM05-19
Δέδας Βασ.
Α
Τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την δημιουργία σταθμού παραγωγής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων στην περιοχή του Κιλκίς
Καράκος
SEM05-20
Αναγνώστου Ανασ.
Β
Διαγνωστική μελέτη εργοστασίου μεταλλικών κατασκευών βασει του μοντέλου βιωσίμων συστημάτων VSM
Παν Παναγ/λος