Ονομαστικός Κατάλογος Αποφοίτων Τέταρτου Κύκλου
A/A
Φοιτητής/τρια
Κατεύθ
Τίτλος Μεταπτ. Εργασίας
Επιβλέπων
SEM06-01
Σφυρής Δημ.
Α
Διαχείριση ροής εργασιών και στρατηγικός ανασχεδιασμός σε ένα αβέβαιο περιβάλλον
Τσιρώνης
SEM06-02
Καρβούνης Γεώρ.
Γ
Τεχνοοικονομική Μελέτη εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανική μονάδα μέσω βελτίωσης συντελεστή ισχύος
Ζέρβας
SEM06-03
Σαββίδου Μ-Θ.
Γ
Τεχνοοικονομική Μελέτη Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας από την Αεριοποίηση Ενεργειακών Καλλιεργειών σε Χαρτοβιομηχανία
Ζέρβας
SEM06-04
Μπόνια Χριστ.
Γ
Οικονομοτεχνική μελέτη εγκατάστασης μονάδας συναρμολόγησης  φωτοβολταϊκών γεννητριών στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη
Μπότσαρης
SEM06-05
Τέζιας Ευάγ.
Β
Χρονοπρογραμματισμός έργων με περιορισμένους πόρους και προσομοίωση της επίδρασης της εντροπίας στο χρόνο και το κόστος έργου 
Χριστοδούλου
SEM06-06
Πούλιου Ελένη
Β
Διερεύνηση σκοπιμότητας κατασκευής φράγματος στο δήμο Ελευθερών Νόμου Καβάλας  από αναπτυξιακή και περιβαλλοντική σκοπιά
Διαμαντής
SEM06-07
Στεργίδης Κων.
Γ
Οικονομοτεχνικές Παράμετροι Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος
Νικολάου
SEM06-08
Γαλάρας Κων.
Β
Εφαρμογή της Εντροπίας σε Κατασκευαστικό Έργο με Περιορισμένους Χρηματοοικονομικούς Πόρους
Χριστοδούλου
SEM06-09
Πιστόλας Ευάγ.
Α
Καταγραφή Απαιτήσεων των Χρηστών Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ασθενών
Χαραμής
SEM06-10
Παπακωνστ/νου Α
Α
Διαχείριση και Διοίκηση Συντήρησης Βιομηχανικού Εξοπλισμού:Απαιτήσεις κατάρτισης και μελέτη εφαρμογής συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης
Τουρασής
SEM06-11
Πενογλίδης Χρ.
Α
Σύγκριση ευρυζωνικών επικοινωνιών με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης
Σταματέλλος
SEM06-12
Νικολή Ελισ.
Γ
Σύγκριση μεθόδων για ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων
Βουδριάς
SEM06-13
Περιστέρη Κυρ. 
Α
Δημιουργία μοντέλου αριστείας για υπηρεσίες υγείας 
Μουστάκης
SEM06-14
Κοτσώνας Αθαν.
Β
Μελέτη της συμβολής των συγκοινωνιακών υποδομών στην ανάπτυξη. Η περίπτωση της περιφέρειας Α. Μακεδονίας και Θράκης. 
Προφυλλίδης
SEM06-15
Τασοπούλου Ευ.
Α
Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών συστημάτων και διαδικασιών με χρήση τεχνολογιών ροών εργασίας 
Τσιρώνης
SEM06-16
Θωμαϊδου Μαρ.
Β
Μεθοδολογίες διαμόρφωσης της αγοραίας αξίας ακινήτων και η επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων σε αυτές - Εφαρμογή στο Δ. Αλεξ/λης
Πρωτοπαπάς
SEM06-17
Κρουστάλλη Αν.
Β
Ζητήματα βιωσιμότητας στο σχεδιασμό συστημάτων αστικών συγκοινωνιών - η περίπτωση της Ξάνθης 
Πρωτοπαπάς
SEM06-18
Βακιάνης Ιωάν.
Γ
Προτάσεις μεθοδολογίας για τη μελλοντική νομοθετική ρύθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ζέρβας
SEM06-19
Γιωτόπουλος Βασ.
Α
Τεχνοοικονομικη μελετη επιχειρησης παροχης υπηρεσιων εφοδιαστικης αλυσιδας - 4th Party Logistics (4PL)
Κουλουριώτης
SEM06-20
Τσακανίκα Αργ.
Γ
Μελέτη περιφερειακής διαχείρισης υγρών μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων
Τσιχριντζής
SEM06-21
Βατσέρης Κων.
Α
Εφαρμογές και επιπτώσεις των εικονικών δικτύων (Virtualization) στη διαλειτουργικότητα των σύγχρονων οργανισμών
Καράκος
SEM06-22
Χατζηγεωργίου Δ.
Α
Σύγκριση και αξιολόγηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θαλάσσια κύματα -Διερεύνηση εφαρμογής στην Καβάλα
Πρωτοπαπάς