Ονομαστικός Κατάλογος Αποφοίτων Έκτου Κύκλου
A/A
Φοιτητής/τρια
Κατεύθ
Τίτλος Μεταπτ. Εργασίας
Επιβλέπων
SEM08-01
Ηλιοπουλος Νικ
Γ
Χρονοπρογραμματισμός γραμμής παραγωγής με το καινούργιο κριτήριο του ελάχιστου χρόνου ρύθμισης μηχανών (min setup time)
Μουστάκης
SEM08-02
Ξεζωνακη Ευαγγ
Β
Παράμετροι Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Αεροδρομίου (Περίπτωση νέου Αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου Κρήτης)
Δημούδη
SEM08-03
Καψιμαλη Μαρινα
Α
Μελέτη για την εφαρμογή του προτύπου BRC στην εταιρεία Πλαστικά Θράκης PACK και η σημασία της ποιοτικής συσκευασίας
Βούζας
SEM08-04
Κιλιγκαριδου Δημη
Γ
Ανάπτυξη διαδικασιών διοίκησης ολικής ποιότητας σε βιομηχανία διέλασης αλουμινίου
Τσίγκας
SEM08-05
Τόσης Νικολ
Γ
Προσομοίωση Ροής Κυκλοφορίας Οχημάτων σε αστική περιοχή
Κατσαβούνης
SEM08-06
Τσιλικη Πανδ
Β
Διαγράμματα Ελέγχου στην ποιότητα παραγωγής - Μια προσέγγιση με μεθόδους ασαφούς λογικής
Παπαδόπουλος
SEM08-07
Φουντουλιδου Ελενη
Β
Διερεύνηση εφαρμογής διαχειριστικού μοντέλου σε οργανική μονάδα τεχνικής υπηρεσίας ΟΤΑ β' βαθμού
Π. Παναγ/λος
SEM08-08
Δημητριου Μαριος 
Β
Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων θερμικής προστασίας του δώματος κτιριακών κατασκευών με τη μέθοδο Ανάλυσης Κύκλου Ζωής 
Γκαϊντατζής
SEM08-09
Ντουμπακης Ιερεμ
Α
Στρατηγική Παραγωγής Βιομηχανικής Μονάδας-Βελτίωση Γραμμής Παραγωγής και Τεχνοοικονομική Μελέτη & Ανάλυση Κινδύνου Επενδυτικών Αποφάσεων Τεχνολογικού Εξοπλισμού
Κουλουριώτης
SEM08-10
Τσαλιανης Γρηγ 
Γ
Πολυκριτήρια μέθοδος για την επιλογή υπεργολάβου σε μια βιομηχανική επιχείρηση: η περίπτωση ενός ατμοηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ
Κουλουριώτης
SEM08-11
Μαρσιδου Σοφια 
Γ
Πράσινη παραγωγή: Ο μηχανολογικός σχεδιασμός στη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας
Μπότσαρης
SEM08-12
Ζωιδου Μαρια
Γ
Προσομοίωση οικοσυστημικών βιογεωχημικών διεργασιών σε παράκτια λιμνοθάλασσα
Συλαίος
SEM08-13
Κουδουμακης Παναγ
Β
Ανάπτυξη δείκτη κατανομής των κοινοτικών πόρων με στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα. Εφαρμογή στο Γ ΚΠΣ και στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Μποτζώρης
SEM08-14
Βασιλειαδης Ιωαν
Β
Ανάλυση και κριτική του συστήματος εμπορίας ρύπων
Ζέρβας
SEM08-15
Γκαμπεση Βασιλ
Γ
Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δικτύων φυσικού αερίου μέσης πίεσης με μέγιστη πίεση σχεδιαμού 19 bars
Κατσαβούνης
SEM08-16
Γιουβανεζας Ιωαν
Γ
Μελέτη - Εφαρμογή της Σύγχρονης Θεωρίας Χαρτοφυλακίου στον Ενεργειακό Σχεδιασμό της Ελλάδας
Τσίγκας
SEM08-17
Πολιτειαδης Βασιλ 
Γ
Ανθρωποκεντρική οργάνωση γραμμών παραγωγής
Τουρασής
SEM08-18
Βεναρδος Παναγ
Α
Εκτίμηση κύκλου ζωής ανεμογεννήτριας μεγαλύτερης του 1 MW για υπεράκτιες, παράκτιες και ηπειρωτικές περιοχές
Μπότσαρης
SEM08-19
Αποστολιδου Νικη
Β
Ανάλυση Κύκλου Ζωής έργου οδοποιϊας
Π.Παν/λος
SEM08-20
Κυπριανου Χριστ
Α
Εναλλακτικές μορφές ηλεκτροπαραγωγής για το νησί της Κύπρου - Μελέτη περίπτωσης συγκεντρωτικών κατόπτρων
Μπότσαρης
SEM08-21
Κουτσουβαλης Γεωρ
Α
Πολυκριτήριος Χρονοπρογραμματισμός Παραγωγής σε Συστήματα Παραγωγής Job - Shop
Κουλουριώτης
SEM08-22
Τζικα Βασιλική
Α
Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα κατοικιών στην αειφόρο δόμηση. Αξιολόγηση συνεισφοράς ηλιακών συλλεκτών σε συμβατικό σύστημα θέρμανσης σε μικρή ανεξάρτητη κατοικία στην Ελλάδα
Μπότσαρης
SEM08-23
Λιμνιος Διαμαντής
Γ
Υπολογισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας περιβαλλοντικής ΜΚΟ με την βοήθεια του εργαλείου της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής
Γκαϊντατζής
SEM08-24
Φαλαρα Βασιλ
Γ
Οργάνωση λιτής εσωτερικής-εφοδιαστικής σε επιχείριση παραγωγής ανελκυστήρων
Τσίγκας
SEM08-25
Πασχαλιδου Γαρυφ
Γ
Διαχρονική μεταβολή της ξηρασίας στη Δυτική Μακεδονία και σύνδεση της με την αγροτική παραγωγή στην περιοχή
Πρωτοπαπάς
SEM08-26
Κυρτσης Αναστ
Α
Ανάπτυξη ενός μοντέλου για τη μέτρηση και διαχείριση του Διανοητικού Κεφαλαίου: μια εμπειρική προσέγγιση
Χατζόγλου