Επικοινωνία με την Γραμματεία

Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Ξάνθης
Πολυτεχνική Σχολή, Βασ. Σοφίας 1, Ξάνθη 67100
Γραμματέας: Βούλα Τσομπανάκη
Τηλ.: 2541079033
e-mail: info@civil.duth.gr

Υπεύθυνη Μεταπτ. Προγραμμάτων: Βασιλική Ελευθεράκου
e-mail: velefth@xan.duth.gr
Τηλ.: 2541079025

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οργάνωσης και Διοίκησης Τεχνικών
Συστημάτων.

Υποστήριξη: Σταυρούλα Μαμάρα
Τηλ.: 2541065786
e-mail: smamara@xan.duth.gr