Φοιτητές Πρώτου Κύκλου

Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το έτος 2003 είναι τριάντα άτομα (30) απο τους οποίους εικοσιένας (21) άντρες και εννέα (9) γυναίκες. Απο αυτούς οι είκοσι (20) τέλειωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές τα τρία (3) τελευταία χρόνια και δέκα (10) πιο πρίν.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προέρχονται απο πέντε (5) Ελληνικά και δύο (2) Αγγλικά Πανεπιστήμια απο δέκα (10) διαφορετικές προπτυχιακές ειδικότητες.