Φοιτητές Δεύτερου Κύκλου

Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το έτος 2004 είναι τριάντα τρία (33) απο τους οποίους είκοσιέξι (26) άντρες και εφτά (7) γυναίκες. Απο αυτούς, οι εικοσιπέντε (25) τέλειωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές τα τρία (3) τελευταία χρόνια και οκτώ (8) πιο πρίν.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προέρχονται απο έξι (6) Ελληνικά, έξι (6) Βρετανικά και ένα (1) Ιταλικό Πανεπιστήμιο και απο δέκα (10) διαφορετικές προπτυχιακές ειδικότητες.