Φοιτητές Τρίτου Κύκλου

Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το έτος 2005 είναι τριάντα (30) απο τους οποίους δεκαεπτά (17) άντρες και δεκατρείς (13) γυναίκες. Απο αυτούς οι είκοσι πέντε (25) τέλειωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές τα τρία (3) τελευταία χρόνια και πέντε (5) πιο πρίν.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προέρχονται απο οκτώ (8) Ελληνικά ΑΕΙ, ένα (1) ΤΕΙ και ένα (1) ξένο πανεπιστήμιο και απο δεκαεπτά (17) διαφορετικές προπτυχιακές ειδικότητες.