Φοιτητές Πέμπτου Κύκλου

Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το έτος 2007 είναι είκοσι έξι (26) απο τους οποίους εννέα (9) άντρες και δεκαεπτά (17) γυναίκες. Απο αυτούς οι είκοσι ένας (21) τέλειωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές τα τρία (3) τελευταία χρόνια και πέντε (5) πιο πρίν.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προέρχονται απο έξι (6) Ελληνικά ΑΕΙ, δύο (2) ΤΕΙ και ένα (1) Βρετανικό Πανεπιστήμιο και απο δεκατρείς (13) διαφορετικές προπτυχιακές ειδικότητες.