Φοιτητές Έκτου Κύκλου

Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το έτος 2008 είναι τριάντα πέντε (35) απο τους οποίους δεκαοκτώ (18) άντρες και δεκαεπτά (17) γυναίκες. Απο αυτούς οι είκοσι επτά (27) τέλειωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές τα τρία τελευταία χρόνια και οκτώ (8) πιο πρίν.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προέρχονται απο τρία (3) Ελληνικά ΑΕΙ και ένα (1) Βρετανικό Πανεπιστήμιο και απο εννιά (9) διαφορετικές προπτυχιακές ειδικότητες.