Φοιτητές Όγδοου Κύκλου

Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το έτος 2010 είναι είκοσι οκτώ (28) απο τους οποίους δώδεκα (12) άντρες και δεκαέξι (16) γυναίκες. Απο αυτούς οι είκοσι ένας (21) τέλειωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές τα τρία τελευταία χρόνια και επτά (7) πιο πρίν.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προέρχονται απο έξι (6) Ελληνικά ΑΕΙ και ένα (1) Γερμανικό Πανεπιστήμιο και απο εννιά (9) διαφορετικές προπτυχιακές ειδικότητες.