Φοιτητές Έννατου Κύκλου

Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το έτος 2011 είναι είκοσι οκτώ (28) απο τους οποίους δέκα (10) άντρες και δεκαοκτώ (18) γυναίκες. Απο αυτούς οι είκοσι δύο (22) τέλειωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές τα τρία τελευταία χρόνια και έξι (6) πιο πρίν.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προέρχονται απο εννιά (9) Ελληνικά ΑΕΙ και ένα (1) Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο και απο δέκα τέσσερις (14) διαφορετικές προπτυχιακές ειδικότητες.