Α. Αδαμαντιάδης

Α. Αδαμαντιάδης

Ο Δρ. Αχιλλέας Γ. Αδαμαντιάδης είναι ανεξάρτητος Σύμβουλος Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Πριν την συνταξιοδότησή του από τον World Bank Group, το Μάιο 1996, ήταν μηχανικός ενέργειας με διευθυντικές αρμοδιότητες στο Industry and Energy Dept., για διεθνή ενεργειακά θέματα (με έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες). Κατά την διάρκεια της εργασίας του, κάλυψε ευρέως και σε βάθος θέματα ενεργειακής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης, παραγωγής ενέργειας, ασφάλειας πυρηνικής ενέργειας, σχεδίασης - προετοιμασίας - αξιολόγησης και επίβλεψης έργων. Πριν την εργασία στον World Bank Group εργάσθηκε δέκα χρόνια στο Electric Power Research Institute (EPRI), τον μεγάλο οργανισμό των ΗΠΑ για έρευνα και ανάπτυξη στην χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, έχει εμπειρία στην λειτουργία θερμοηλεκτρικού εργοστασίου λιγνίτη.
Είναι συν-συγγραφέας τριών σημαντικών βιβλίων, περισσοτέρων των πενήντα τεχνικών δημοσιεύσεων, πολυάριθμων εκθέσεων του World Bank Group, και προσκεκλημένων εργασιών σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις.
Ο Δρ. Αδαμαντιάδης έχει μεγάλη ακαδημαϊκή εμπειρία ως καθηγητής και ερευνητής? έχει διδάξει στo Iowa State University, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Stanford University (California), και στο George Washington University (Washington, DC).
Έχει δώσει πολλές διαλέξεις στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και είναι αντεπιστέλλον μέλος του Committee of Performance of Thermal Generating Plant του World Energy Council (WEC).