Επισκέπτες καθηγητές Ακαδημαϊκού έτους 2003 - 4

Επισκέπτες καθηγητές Ακαδημαϊκού έτους 2003 - 4

I. Σάχαλος

Καθηγητής. Α.Π.Θ., Τμήμα Φυσικής, Διευθυντής Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών
Δρ. Φυσικής - Ηλεκτρομαγνητισμός, Α.Π.Θ. (1974)
Διδασκόμενα Μαθήματα: S3
περισσότερες πληροφορίες...

Ε. Παλαιολόγος

Associate Professor, Dept of Geological Sciences, University of South Carolina
Δρ. Υδρολογίας & Υδατικών Πόρων, Univ. of Arizona, Tucson, H.Π.Α. (1994)
Διδασκόμενα Μαθήματα: S3
περισσότερες πληροφορίες...

M. Δεκλερής

Πρόεδρος Ε' Τμήματος του ΣτΕ (συν/χος)
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητος
Δρ. Νομικής Σχολής Yale Univ., Η.Π.Α.
Διδασκόμενα Μαθήματα: S3
περισσότερες πληροφορίες...

Σ. Χριστοδούλου

Assistant Professor, Dept of Civil Engineering, Polytechnic University
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Παν. Κολούμπια - Columbia Univ., H.Π.Α. (1998)
Διδασκόμενα Μαθήματα: B6
περισσότερες πληροφορίες...

A. Αδαμαντιάδης

Σύμβουλος Ενέργειας και Περιβάλλοντος της World Bank Group (συν/χος)
Δρ. Πυρηνικός Μηχ., Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέττης - MIT, Η.Π.Α.
Διδασκόμενα Μαθήματα: SC
περισσότερες πληροφορίες...

Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος

Ειδικός Επιστήμονας σε Θέματα Περιβάλλοντος στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).Δρ. Μηχανικός Περιβάλλοντος, Heriot-WattUniversity (2005)
Διδάσκόμενα Μαθήματα: S
1, B1/C7
περισσότερες πληροφορίες...