Β1/C7: Διοίκηση Έργων για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Β1/C7: Διοίκηση Έργων για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διδάσκων: Παν. Παναγιωτακόπουλος
Διδακτικές Μονάδες: 3

Περιγραφή:
Στόχοι του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο φοιτητής και να μπορεί να χρησιμοποιήσει σε πρακτικό επίπεδοκαι στο δικό του τομέα, ως μηχανικός ή ως μάνατζερ:

  • Τις αρχές της διοίκησης, της διαχείρισης και του προγραμματισμού έργων, σύμφωνα με την International Project Management Association (www.ipma.ch)
  • τις έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης, της βιώσιμης κατασκευής και της αειφορικής επίδοσης: συν-θεώρηση της κοινωνικής, της περιβαλλοντικής και της οικονομικής διάστασης σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου
  • τις έννοιες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των Εκθέσεων Αειφορίας βάσει διεθνών προτύπων (GRI, ISO26000,   UN Global Compact).

Το μάθημα προετοιμάζει τους φοιτητές για εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης project manager κατά ΙΡΜΑ (http://certification.pmgreece.gr). Βασική αρμοδιότητα του Διαχειριστή Έργων (Project Manager) και της Ομάδας Έργου (Project Team)  είναι η αναγνώριση του περιβάλλοντος (context) του έργου, που ορίζεται αναφορικά με το περιεχόμενο (content: τί κάνει το έργο, γιατί, πώς εμπλέκεται με άλλα έργα, πώς συμβάλλει στον ανώτερο στόχο), το χρόνο (τί έχει προηγηθεί, που αποσκοπεί το έργο και σε ποιο χρονικό ορίζοντα), και την κοινωνία (social context: ποιοί και πώς επηρεάζονται από -και πώς επηρεάζουν - το έργο).