Διδάσκοντες κατά Σειρά Συμμετοχής

Ακαδημαϊκό Έτος 2003-2004

Χ. Χαμζάς

Καθηγητής Δ.Π.Θ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Polytechnic Institute of New York, H.Π.Α. (1979)
Διδασκόμενα Μαθήματα: A2
περισσότερες πληροφορίες...

Α. Ρήγας

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Δρ. Στατιστικής Πανεπιστημίου Γλασκώβης, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ (1983)
Διδασκόμενα Μαθήματα: A2
περισσότερες πληροφορίες...

Β. Μέρτζιος

Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. (1982)
Διδασκόμενα Μαθήματα: O4, S1, A2
περισσότερες πληροφορίες...

Χ. Κουκουρλής

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. (1988)
Διδασκόμενα Μαθήματα: A4, A6
περισσότερες πληροφορίες...

Μ. Μπεκάκος

Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών

Διδασκόμενα Μαθήματα: A7
περισσότερες πληροφορίες...

Ι. Ανδρεάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παν. Μάντσεστερ - UMIST, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ (1989)
Διδασκόμενα Μαθήματα: Α7
περισσότερες πληροφορίες...

Δ. Παναγιωτακόπουλος

Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δρ. Σχολής Πολιτικών Μηχ. και Μηχ. Περιβάλλοντος, Cornell University, Η.Π.Α. (1972)
Διδασκόμενα Μαθήματα: O3, S1, C5, B1/C7,
περισσότερες πληροφορίες...

Β. Προφυλλίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Παρισιού, ΓΑΛΛΙΑ (1984)
Διδασκόμενα Μαθήματα: O2 B3 B4 B8/C8
περισσότερες πληροφορίες...

Β. Παπαδόπουλος

Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δρ Μαθηματικός Δ.Π.Θ. (1985)
Διδασκόμενα Μαθήματα: S2 B7 C4 B8/C8
περισσότερες πληροφορίες...

Α. Πρωτοπαπάς

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέττης - MIT, Η.Π.Α. (1988)
Διδασκόμενα Μαθήματα: S2 B7 C4 B8/C8
περισσότερες πληροφορίες...