Β. Παπαδόπουλος

Β. Παπαδόπουλος

Καθηγητής Δ.Π.Θ., Δρ Μαθηματικός

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Δ.Π.Θ. (1985), Διδακτορικό στα Ανώτερα Μαθηματικά, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
· Α.Π.Θ.(1977), Πτυχίο Μαθηματικού

Ακαδημαϊκό έργο :
· Διορίστηκε Επιστημονικός Συνεργάτης στην πρώην Β' Εδρα Ανωτέρων Μαθηματικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. (1980)
· Λέκτορας (1986) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.
· Επίκουρος Καθηγητής (1990)
· Αναπληρωτής Καθηγητής (1995)
· Καθηγητής (1998)