Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστηίου, και το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 τον 10ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο

Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων

Στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν μέχρι τριάντα (30) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές οι οποίοι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων ή Πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα εντατικά μαθήματα ομογενοποίησης, επτά κοινά μαθήματα κορμού και τέσσερα μαθήματα σε μια από τις επόμενες τρεις κατευθύνσεις:

Α. Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Β. Διοίκηση Συστημάτων Κατασκευών, Υποδομών και Μεταφορών
Γ. Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Η ελάχιστη και η μέγιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) και σε τριάντα (30) μήνες αντίστοιχα (τρία και πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ύστερα από επιτυχή εξέταση στα μαθήματα κορμού και κατεύθυνσης και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής. Επίσης απαιτείται η παρακολούθηση δύο σεμιναρίων και ενός εντατικού μαθήματος. Μετά την απόκτηση του ΜΔΕ υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα συνεργαζόμενα τμήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία.

Αρμόδια για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την εφαρμογή του ΠΜΣ είναι η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) και η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του προγράμματος, σύμφωνα με το Οργανόγραμμα του ΔΠΜΣ.

Περισότερες Πληροφορίες :

  • Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) (pdf)
  • Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) (pdf)
  • Οργανόγραμμα ΔΠΜΣ (pdf)

Διευθυντής 2015-2017

Χρήστος Ι. Σχοινάς

Καθηγητής Δ.Π.Θ.
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Πανεπιστημιούπολη - Κιμμέρια
67100, Ξάνθη
Τηλ.: 2541079763,
Γραμ.: 2541079762,
Κινητό: 6944 696034,
Skype name: cschinas,
E-mail: cschinas@ee.duth.gr
περισσότερες πληροφορίες...

 

Διευθυντής 2008-2015

Αγγελος Πρωτοπαπάς

Καθηγητής Δ.Π.Θ.
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέττης - MIT, Η.Π.Α. (1988)
Τηλ : 2541079751
Fax : 25410-79783
E-mail: aproto@civil.duth.gr
περισσότερες πληροφορίες...

 

Επιστημονικά Υπεύθυνοι 2004-2008

Αγγελος Πρωτοπαπάς

Καθηγητής Δ.Π.Θ.
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέττης - MIT, Η.Π.Α. (1988)
Τηλ : 2541079751
Fax : 25410-79783
E-mail: aproto@civil.duth.gr
περισσότερες πληροφορίες...

Γιώργος Κυριακού

Καθηγητής Δ.Π.Θ.
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δ.Π.Θ. (1988)
Τηλ.: 2541079593,
E-mail: gkyriak@ee.duth.gr
περισσότερες πληροφορίες...