Γ. Κυριακού

Γ. Κυριακού

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τηλ. 2541079593, E-mail: gkyriak@ee.duth.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Δ.Π.Θ. (1988), Διδάκτωρ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
· Δ.Π.Θ. (1984) , Πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Ακαδημαϊκό έργο :
· Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ. (2000-σήμερα)
· Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ. (1994-2000)
· Λέκτορας Δ.Π.Θ. (1990-1994)