Διδάσκοντες κατά Αλφαβητική Σειρά

Α. Αλεξανδράκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ
Δρ. Mαθηματικών Α.Π.Θ. (1989)
Διδασκόμενα Μαθήματα: M1, Α1, Α8
περισσότερες πληροφορίες...

Ι. Ανδρεάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παν. Μάντσεστερ - UMIST, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ (1989)
Διδασκόμενα Μαθήματα: Α7
περισσότερες πληροφορίες...

 

Ε. Βουδριάς

Καθηγητής Δ.Π.Θ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δρ. Σχολής Πολιτικών Μηχ. και Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Illinois - Urbana, Η.Π.Α. (1984)
Διδασκόμενα Μαθήματα: C5
περισσότερες πληροφορίες...

Φ. Βούζας

Λέκτορας Παν. Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ
Δρ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Μακεδονίας (1998)
Διδασκόμενα Μαθήματα: Μ1
περισσότερες πληροφορίες...

Α. Καράκος

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Δρ. Πληροφορικής Παν. Παρισιού Pierre et Marie Curie, ΓΑΛΛΙΑ (1977)
Διδασκόμενα Μαθήματα: Α3
περισσότερες πληροφορίες...

 

Α. Καραμπίνης

Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Π.Θ. (1987)
Διδασκόμενα Μαθήματα: Β5
περισσότερες πληροφορίες...

Ι. Κατερέλος

Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Ψυχολογίας
Δρ. Κοινωνικής Ψυχολογίας, Παν, Aix - Marseille III, ΓΑΛΛΙΑ (1993)
Διδασκόμενα Μαθήματα: A8
περισσότερες πληροφορίες...

Ο. Κοσμίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παν. Παρισιού Paris-Sud, ΓΑΛΛΙΑ (1984)
Διδασκόμενα Μαθήματα: S2
περισσότερες πληροφορίες...

Π. Κοσμόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Διδασκόμενα Μαθήματα: S4
περισσότερες πληροφορίες...

Χ. Κουκουρλής

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. (1988)
Διδασκόμενα Μαθήματα: A4, A6
περισσότερες πληροφορίες...

Γ. Κυριακού

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δ.Π.Θ. (1988)
Διδασκόμενα Μαθήματα: A5, A6
περισσότερες πληροφορίες...

 

Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Διδασκόμενα Μαθήματα: C3
περισσότερες πληροφορίες...

Β. Μέρτζιος

Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. (1982)
Διδασκόμενα Μαθήματα: O4, S1, A2
περισσότερες πληροφορίες...

Β. Μουστάκης

Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Παν. George Washington, Ουάσινγκτον, Η.Π.Α. (1984)
Διδασκόμενα Μαθήματα: S4
περισσότερες πληροφορίες...

Β. Μπαλόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Cornell University, Η.Π.Α. (1996)
Διδασκόμενα Μαθήματα: A3
περισσότερες πληροφορίες...

Μ. Μπεκάκος

Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Διδασκόμενα Μαθήματα: A7
περισσότερες πληροφορίες...

Παν. Μπότσαρης

Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Διδασκόμενα Μαθήματα: C6
περισσότερες πληροφορίες...

Ι. Μπούταλης

Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1988)
Διδασκόμενα Μαθήματα: Ο4
περισσότερες πληροφορίες...

Δ. Ξουρής

Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ
Δρ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Iowa, Η.Π.Α. (1971)
Διδασκόμενα Μαθήματα: O1
περισσότερες πληροφορίες...

Δ. Παναγιωτακόπουλος

Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δρ. Σχολής Πολιτικών Μηχ. και Μηχ. Περιβάλλοντος, Cornell University, Η.Π.Α. (1972)
Διδασκόμενα Μαθήματα: O3, S1, C5
περισσότερες πληροφορίες...

 

Παν. Παναγιωτακόπουλος

.Δρ. Μηχανικός Περιβάλλοντος, Heriot-Watt University (2005)
Διδάσκόμενα Μαθήματα: S1, B1/C7
περισσότερες πληροφορίες...
 

Σ. Πανταζοπούλου

Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δρ. Δομοστατικός Πολιτικός Μηχανικός, Παν. Καλιφόρνιας - UC Berkeley, H.Π.Α. (1987)
Διδασκόμενα Μαθήματα: B5 B6
περισσότερες πληροφορίες...

Β. Παπαδόπουλος

Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δρ Μαθηματικός Δ.Π.Θ. (1985)
Διδασκόμενα Μαθήματα: S2 B7 C4 B8/C8
περισσότερες πληροφορίες...

Β. Προφυλλίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Παρισιού, ΓΑΛΛΙΑ (1984)
Διδασκόμενα Μαθήματα: O2 B3 B4 B8/C8
περισσότερες πληροφορίες...

Α. Πρωτοπαπάς

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέττης - MIT, Η.Π.Α. (1988)
Διδασκόμενα Μαθήματα: S2 B7 C4 B8/C8
περισσότερες πληροφορίες...

 

Α. Ρήγας

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Δρ. Στατιστικής Πανεπιστημίου Γλασκώβης, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ (1983)
Διδασκόμενα Μαθήματα: A2
περισσότερες πληροφορίες...

Α. Σαφιγιάννη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. (1988)
Διδασκόμενα Μαθήματα: C2
περισσότερες πληροφορίες...

 

Β. Τουρασής

Καθηγητής Δ.Π.Θ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Διδασκόμενα Μαθήματα: C9 M3
περισσότερες πληροφορίες...

Β. Τσαουσίδης

Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Δρ. Πληροφορικής Παν. Humboldt Βερολίνου, ΓΕΡΜΑΝΙΑ (1995)
Διδασκόμενα Μαθήματα: A6
περισσότερες πληροφορίες...

 

A. Τσιρώνης

Δρ. Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης (2001)
Διδασκόμενα Μαθήματα: M3
περισσότερες πληροφορίες...

Β. Τσιχριντζής

Καθηγητής Δ.Π.Θ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δρ. Σχολής Πολιτικών Μηχ. και Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Illinois - Urbana, H.Π.Α. (1988)
Διδασκόμενα Μαθήματα: C1
περισσότερες πληροφορίες...

Χ. Χαμζάς

Καθηγητής Δ.Π.Θ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Polytechnic Institute of New York, H.Π.Α. (1979)
Διδασκόμενα Μαθήματα: A2
περισσότερες πληροφορίες...

 

Γ. Χαραμής

Καθηγητής Παν. Μακεδονίας (συντ/χος), Τμήμα ΟΔΕ
Δρ. Πληροφορικής, Pacific Western University, H.Π.Α.
Διδασκόμενα Μαθήματα: A1
Διδασκόμενα Μαθήματα: A8
περισσότερες πληροφορίες...

Π. Χατζόγλου

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Δρ. Πληροφορικής Παν. Μάντσεστερ - UMIST, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ (1993)
Διδασκόμενα Μαθήματα: M2
περισσότερες πληροφορίες...

Μ. Χρυσομάλλης

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ.
Διδασκόμενα Μαθήματα: A5
περισσότερες πληροφορίες...