Ι. Κατερέλος

Ι. Κατερέλος

Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δρ. Κοινωνικής Ψυχολογίας
(Τηλ. 2109201693, e-mail: iokat@panteion.gr)

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· 1993 Universite Aix-Marseille III, Aix-en-Provence, France, Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας
· 1990 Universite Aix-Marseille III, Aix-en-Provence, France, Master Κοινωνικής Ψυχολογίας
· 1989 Universite Aix-Marseille III, Aix-en-Provence, France, Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής
· 1985 Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, Πτυχίο Παιδαγωγικών

Ακαδημαϊκό έργο :
· Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου (2000-σήμερα), Τμήμα Ψυχολογίας
· Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου (1996-2000)