Β5: Επιδιόρθωση & Συντήρηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα

Β5: Επιδιόρθωση & Συντήρηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα

Διδάσκων: Σ. Πανταζοπούλου, Α. Καραμπίνης.
Διδακτικές Μονάδες: 3.
Περιγραφή:
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη .