Σ. Πανταζοπούλου

Σ. Πανταζοπούλου

Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Τηλ. 25410- 79639, E-mail: pantaz@civil.duth.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι
· Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια - UC Berkeley, (1984-1987), Διδάκτωρ του Τμήματος Δομοστατικών Πολιτικών Μηχανικών.
· Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια - UC Berkeley, (1983-1984), Μεταπτυχιακό Δομοστατικού Πολιτικού Μηχανικού
· Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, (1977-1982), Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού

Ακαδημαϊκό έργο
· Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. (2001-σήμερα)
· Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δ.Π.Θ.(1997-2000)
· Associate Professor, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Καναδάς (1993-1997)
· Assistant Professor, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Καναδάς (1988-1992)