Α. Καράκος

Α. Καράκος

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Δρ. Πληροφορικής.
Τηλ. 2541079755, Ε-mail: karakos@ee.duth.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Πανεπιστήμιο Παρισιού Pierre et Marie Curie (Paris VI), (1977) · Μεταπτυχιακές σπουδές στο Maitrise d'Informatique.
· Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης (1972), Πτυχίο Μαθηματικού της Φυσικομαθηματικής Σχολής

Ακαδημαϊκό έργο :
· Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (2002-σήμερα). Eπίκουρος Καθηγητής (1995-2002).
· Έχει διδάξει στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.
· 25 χρόνια διδάσκει μαθήματα προγραμματισμού υπολογιστών και εφαρμογές της πληροφορικής