Β4: Προχωρημένη Τεχνολογία Μεταφορών

Β4: Προχωρημένη Τεχνολογία Μεταφορών

Διδάσκων: Β. Προφυλλίδης.
Διδακτικές Μονάδες: 3.

Περιγραφή:
Η μεταφορική διαδικασία και η θέση των διαφόρων υποδομών μεταφορών (οδών, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων, λιμένων). Χάραξη οδού με χρήση Η/Υ. Σχεδιασμός, Κατασκευή και Συντήρηση Οδοστρωμάτων . Χρήση νέων υλικών. Οδική ασφάλεια. Χάραξη και Διαστασιολόγηση Σιδηροδρομικής Υποδομής. Συστήματα μετρό, τραμ και λεωφορείων. Σχεδιασμός και Διαστασιολόγηση των Υποσυστημάτων ενός Αεροδρομίου. Εξελίξεις στο τροχαίο υλικό σιδηροδρόμων, μετρό, αεροπλάνων. Τερματικές εγκαταστάσεις. Χώροι στάθμευσης. Σχεδιασμός, Κατασκευή και Λειτουργία. Εξελίξεις στην τεχνολογία πλοίων. Συσχέτιση με σχεδιασμό λιμενικών εγκαταστάσεων. Μελέτη και συντονισμός φωτεινής σηματοδότησης. Εφαρμογές νέων τεχνολογιών και έμπειρων συστημάτων.