Β. Προφυλλίδης

Β. Προφυλλίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός
Τηλ. 2541079687, fax: 2541-79698, Κινητό: 6944281250,6944281250, e-mail: bprofil@otenet.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Α.Π.Θ. (1987), Πτυχιούχος Τμήματος Νομικής
· Πολυτεχνείο Παρισίων (1984), Διδάκτορας Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός
· Πολυτεχνείο Παρισίων (1981), Μεταπτυχιακό Συγκοινωνιολόγου
· Α.Π.Θ. (1980), Πολιτικός Μηχανικός

Ακαδημαϊκό έργο :
· Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ. (1995-σήμερα), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Επίκουρος Καθηγητής (1990-95)
· Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1995-1999)