Β. Τσιχριντζής

Β. Τσιχριντζής

Καθηγητής Δ.Π.Θ., Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και Μηχ. Περιβάλλοντος
Τηλ. 2541079378, Ε-mail: tsihrin@otenet.gr & tsihrin@env.duth.gr

Πανεπιστημιακοί Τίτλοι :
· Πανεπιστήμιο του Ιλλινόϊς - Urbana, (1988), Διδάκτωρ (Εργαστήριο Υδροσυστημάτων) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
· Πανεπιστήμιο του Ιλλινόϊς - Urbana, (1988), Μεταπτυχιακό στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Εργαστήριο Υδροσυστημάτων
· Πανεπιστήμιο Πατρών (1982), Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού

Ακαδημαϊκό έργο :
· Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή, Δ.Π.Θ. (2001- μέχρι σήμερα)
· Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Διευθυντής Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (1997-2001)
· Αναπληρωτής Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλώριδας, ΗΠΑ (1997-1999)
· Επίκουρος Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλώριδας, ΗΠΑ, (1992- 1997)