Β. Μπαλόπουλος

Β. Μπαλόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ., Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Τηλ. 2541079888, Κινητό: 6977368036, e-mail:vbalop@civil.duth.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Cornell University, U.S.A. (1997), Ph.D. Civil and Environmental Engineering
· Cornell University, U.S.A. (1992), M.Sc. Civil and Environmental Engineering
· Εθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο (1988), Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

Ακαδημαϊκό έργο :
· Επίκουρος Καθηγητής, Δ.Π.Θ. (2003-σήμερα), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών