Φ. Βούζας

Φ. Βούζας

Λέκτορας Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δρ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλ. 2310891583, e-mail:vouzas@uom.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1998), Διδάκτορας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
· Northrop University, Los Angeles, California, USA (1990-1991) Master of Science (MSc) in Technology Management
· Northrop University, Los Angeles, California, USA (1989-1990), Master of Business Administration (MBA) in Management and Οrganizational Behavior
· Πτυχιούχος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1984-1988)

Ακαδημαϊκό έργο :
· Λέκτορας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1999-σήμερα)