Ι. Μπούταλης

Ι. Μπούταλης

Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ., Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τηλ. 2541079504, 26473, e-mail: ybout@ee.duth.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Ε.Μ.Π. (1988), Τομέας Πληροφορικής του Tμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Διδακτορικό σε Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων
· Δ.Π.Θ. (1983), Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Ακαδημαϊκό έργο :
· Ερευνητής στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Βιομηχανίας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας). (1992-1993)
· Επί συμβάσει Καθηγητής στη Σχολή Ικάρων.(1991-1994)
· Επίκουρος Καθηγητής (Π. 407) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1994-1995)
· Δ.Π.Θ., (1995-1998), Λέκτορας , Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου του Τμήματος Ηλ/γων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
· Δ.Π.Θ., (1995-1998), Επίκουρος Καθηγητής με αντικείμενο "Εφαρμογές Ευφυών Συστήματα στον Αυτόματο Έλεγχο"