Δ. Ξουρής

Δ. Ξουρής

Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας- Δρ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλ.2310- 891595, 891-598, Fax 2310- 891-598, e-mail: natash@macedonia.uom.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Ηarvard Business School, Η.Π.Α. (1971-1972), Μεταδιδακτορικές σπουδές στην Οργανωσιακή Ανάπτυξη
· University of Iowa, Η.Π.Α. (1969-1971), Διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
· Wichita State University, H.Π.Α. (1968-1969), Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
· Wichita State University, H.Π.Α. (1961-1965), Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού

Ακαδημαϊκό έργο :
· Καθηγητής της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. (παρούσα θέση)
· Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. (1992-1994)
· Αντιπρύτανης επί των Οικονομικών Υποθέσεων, στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης και στο νύν Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1988-1991)
· Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. (1985-1988)
· Επισκέπτης Καθηγητής στο University of Georgia, Athens, Georgia, U.S.A. (1984-1985)
· Aντιπρόεδρος του Κέντρου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών της Α.Β.Σ.Θ. (1983-1987)
· Καθηγητής της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Laval στο Quebec του Canada. ( 1972-1975)
· Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (ΜΙS) του Πανεπιστημίου Laval στο Quebec του Canada. (1973-1975)