Ο1: Βασικές Αρχές Διοίκησης - Principles of Management

Ο1: Βασικές Αρχές Διοίκησης - Principles of Management

Διδάσκων: Δ. Ξουρής

Περιγραφή:

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει το φοιτητή να κατανοήσει ορισμένες βασικές αρχές που διέπουν την τόσο σύνθετη διαδικασία της οργάνωσης και διοίκησης, αναλύοντας και συνθέτοντας πολλά επιμέρους θέματα. Μερικά βασικά θέματα που αναπτύσσονται είναι: Αναδρομή στις Βασικές Οργανωσιακές Θεωρίες. Το Εξωτερικό Περιβάλλον των Επιχειρήσεων. Δομή των Επιχειρήσεων και Κουλτούρα. Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Ηγεσία. Υποκίνηση. Επικοινωνία. Λειτουργίες του Μάνατζμεντ. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Οργανωσιακή Ανάπτυξη. Πως ξεκινάς μια Επιχείρηση. Μάρκετινγκ. Επιχειρηματικό Σχέδιο. Cases (Ανάλυση Περιπτώσεων).