Μ. Χρυσομάλλης

Μ. Χρυσομάλλης

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ. , Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τηλ. 25410- 79592/26950, E-mail: mchrysso@ee.duth.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι
· Δ.Π.Θ., Διδάκτωρ Τμήματος Ηλεκτρολόγων
· Δ.Π.Θ., Πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών