Χ. Χαμζάς

Χ. Χαμζάς

Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Τηλ. 2541079571, E-mail: chamzas@ipet.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Polytechnic Institute of New York, (1979), Δρ. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
· Polytechnic Institute of New York, (1975), Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
· Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1974), Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού.

Ακαδημαϊκό έργο :
· Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο οποίο είναι και διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, της μονάδος παροχής υπηρεσιών "Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων και Πολυμέσων" καθώς και του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (1990-σήμερα).
· Επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1985-86) και (1988-89)
· Βοηθός Καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Polytechnic Institute of New York. (1979-1982)