E. Βουδριάς

E. Βουδριάς

Καθηγητής Δ.Π.Θ., Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος
Τηλ. 25410-79377, Ε-mail: voudrias@env.duth.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Πανεπιστήμιο Stanford, California, Η.Π.Α. (1984 - 1986), Μεταδιδακτορικές Σπουδές: Επιστήμη και Μηχανική Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
· Πανεπιστήμιο Illinois, Urbana, Η.Π.Α.,(1984), Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.
· College of William and Mary, Williamsburg, Virginia, Η.Π.Α., (1979), Μεταπτυχιακό, Χημεία Περιβάλλοντος,
· Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1977), Πτυχίο Χημικού,

Ακαδημαϊκό έργο :
· Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή, Δ.Π.Θ. (2001- μέχρι σήμερα)
· Αναπληρωτής Καθηγητής, Δ.Π.Θ. (1996-σήμερα)
· Λέκτορας, Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (01/1996-10/1996)
· Επίκουρος Καθηγητής Μηχανικής Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, Η.Π.Α (1988-1994). Έκτακτος (Αdjunct) Καθηγητής (1994-σήμερα).