Α. Σαφιγιάννη

Α. Σαφιγιάννη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τηλ. 2541079527, Ε-mail: asafig@ee.duth.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Δ.Π.Θ. (1988), Διδάκτωρ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
· Δ.Π.Θ. (1981), Πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Ακαδημαϊκό έργο :
· Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. (2000-σήμερα)
· Επίκουρος Καθηγήτρια Δ.Π.Θ. (1993-2000)
· Λέκτορας Δ.Π.Θ. (1988 - 1993)