Β. Τσαουσίδης

Β. Τσαουσίδης

Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών
Τηλ. 2541079553, Fax: 25410-79576,
e-mail: vtsaousi@ee.duth.gr, web: http://utopia.duth.gr/~vtsaousi

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Πανεπιστήμιο Humboldt, Βερολίνο, ΓΕΡΜΑΝΙΑ (1995), Διδάκτωρ Επιστήμης Υπολογιστών
· A.Π.Θ. (1989), Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
· Πανεπιστήμιο Rutgers, USA (1997), Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ακαδημαϊκό έργο :
· Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ. (2003-σήμερα), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
· Επίκουρος Καθηγητής (2000-2003), Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Northeastern, Boston, USA
· Επίκουρος Καθηγητής (1998-2000), Πανεπιστήμιο SUNY Stony Brook, New York, USA