Λ. Τσιρώνης

Λ. Τσιρώνης

Διδάσκων Συστημάτων Διοίκησης με σύμβαση Ν.40, Δρ. Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
Τηλ. 2821037361, Ε-mail: loukas@logistics.tuc.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Πολυτεχνείο Κρήτης, (1995-2001), Διδάκτωρ Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,
· Πολυτεχνείο Κρήτης, (1993-1995), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
· Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1987-1993), Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος