Χ. Κουκουρλής

Χ. Κουκουρλής

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ. Υπολογιστών
Τηλ .25410- 79597, Ε-mail: ckoukou@ee.duth.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Δ.Π.Θ. (1989), Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
· Δ.Π.Θ. (1981), Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Ακαδημαϊκό έργο :
· Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. (1999-σήμερα)
· Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ. (1994-1999)
· Λέκτορας Δ.Π.Θ. (1990-1994)