Γ. Χαραμής

Γ. Χαραμής

Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνταξιούχος), Δρ. Πληροφορικής
Τηλ. 2310- 891587, E-mail: haramis@uom.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Pacific Western University, U.S.A., Διδάκτωρ Πληροφορικής
· A.B.Σ.Θ., (1974), Διδάκτωρ Τμήματος Διοίκησης Eπιχειρήσεων
· A.Σ.O.E.E., (1964), Πτυχίο Τμήματος Oικονομικών