Ο. Κοσμίδου

Ο. Κοσμίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τηλ. 2541026473, 79505, fax: 25410- 26947, e-mail: kosmidou@ee.duth.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Πανεπιστήμιο Paris-Sud (1982-1984), Διδακτορικό δίπλωμα στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
· Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Τμήματος Φυσικής (1972-1977)

Ακαδημαϊκό έργο :
· Βοηθός της Έδρας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγxου της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. (1978-1985)
· Δ.Π.Θ. (1985-1995), Λέκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
· (1995-σήμερα), Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών