Δ. Παναγιωτακόπουλος

Δ. Παναγιωτακόπουλος

Καθηγητής Δ.Π.Θ. , Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Τηλ. 2541024603, 79671, 26579, Fax: 25410- 26928, e-mail: dpanag@civil.duth.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Διδακτορικό στο τμήμα Πολιτικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στο 'Cornell University' στις Η.Π.Α. (1972)
· Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήμιο 'The City College of the City University of New York' (1969)

Ακαδημαϊκό έργο :
· Καθηγητής, Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., Διευθυντής του Project Management Laboratory , (1977-σήμερα)
· Επισκέπτης Καθηγητής , Τμήμα Διοίκησης , στο Baruch College , Νέα Υόρκη (1984-85)
· Επισκέπτης Επιστήμονας, Operations Research Center, M.I.T., Mass., (1984)
· Πρόεδρος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβαλλοντικών Συστημάτων, ΜcGill University, Καναδάς (1976-1978), Επίκουρος Καθηγητής (1972-1976)
· Επισκέπτης Καθηγητής , Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, McMaster University, Καναδάς (1997)