Πρ. Χατζόγλου

Πρ. Χατζόγλου

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ.,.Δρ. Μηχανικός Διοίκησης
Τηλ: 2514062299, fax: 25140-62305, e-mail: pdchatz@pmd.duth.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· UMIST, Αγγλία, (1993), Διδακτορικό στην Πληροφορική
· UMIST, Αγγλία, (1990), Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Διοίκησης
· Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1987), Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών

Ακαδημαϊκό Έργο :
· Αναπληρωτής Καθηγητής του Δ.Π.Θ, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (2000-τώρα)
· Επίκουρος Καθηγητής , Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Προϊστάμενος Τμήματος (1999-2001), Τ.Ε.Ι Καβάλας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
· Καθηγητής στο Kingston University - ICBS Business School, Θεσ/νίκη (1997-1998)
· Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Παν/μιο Κύπρου, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1995-1997)