Π. Μελίδης

Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ., Δρ. Χημικός
Τηλ: 2541079372, E-mail: pmelidis@env.duth.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Πολυτεχνείο Στουτγάρδης, Γερμανία, (1991), Διδακτορικό (Dr. rer. nat.)
· Πολυτεχνείο Στουτγάρδης, Γερμανία (1988), Δίπλωμα Χημείας

Ακαδημαϊκό έργο :
· Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, (2010-σήμερα) Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων
· Λέκτορας Δ.Π.Θ., Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, (2006-2010) Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων
· Έρευνα και διδασκαλία (ΠΔ 407/80) Δ.Π.Θ., Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, (1998-2006) Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων
· Επιστημονικός βοηθός στο Χημείο του πειραματικού βιολογικού καθαρισμού του Πολυτεχνείου της Στουτγάρδης (1992)
· Επιστημονικός βοηθός στο Ινστιτούτο Ανόργανης Χημείας του Πανεπιστημίου της Στουτγάρδης (1988-91)