Β. Μουστάκης

Β. Μουστάκης

Aναπληρωτής Καθηγητής Πολ. Κρήτης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Τηλ. 2821037251, e-mail: moustaki@dpem.tuc.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· The George Washington University (1984), USA, Doctor of Science in Engineering
· The George Washington University (1984), USA, Master of Engineering Administration
· Πανεπιστήμιο Πάτρας (1978), Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού

Ακαδημαϊκό έργο :
· Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης (1995 - σήμερα), Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
· Επίκουρος Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης (1988 - 1995) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
· Ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ (1987 - σήμερα)