I. Ανδρεάδης

I. Ανδρεάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τηλ. 25410- 79566, E-mail: iandread@ee.duth.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· University of Manchester - UMIST, (1989), Διδάκτωρ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
· University of Manchester - UMIST, (1985), M.Sc., Department of Electrical Engineering & Electronics
· Δ.Π.Θ. (1983), Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Ακαδημαϊκό έργο
· Έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Καβάλας (ΤΕΙΚ) (1991-1992)
· Λέκτορας του Τομέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής (ΤΗ & ΤΣΠ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜ &ΜΥ) του Δ.Π.Θ. (1993-1996)
· Επίκουρος Καθηγητής του ΤΗ & ΤΣΠ, ΤΗΜ & ΜΥ, Δ.Π.Θ. (1996-2001)
· Αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΗ & ΤΣΠ, ΤΗΜ & ΜΥ, Δ.Π.Θ.(2001-μέχρι σήμερα)