Παν. Παναγιωτακόπουλος

Παν. Παναγιωτακόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος της  Close the Loop (www.closetheloop.gr).
Εθνικός Εμπειρογνώμονας Οικο-καινοτομίας στον ΟΟΣΑ
Mέλος της επιστημονικής επιτροπής του Ινστιτούτου Διεπιστημονικών Σπουδών Περιβάλλοντος.
Στέλεχος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας
Τακτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων,  Certified Project Manager   (IPMA Level D), Επιμορφωμένος Αξιολογητής
του Διεθνούς Βραβείου Αριστείας Έργου του IPMA .

Ειδικός Επιστήμονας σε Θέματα Περιβάλλοντος στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

Πανεπιστημιακοί Τίτλοι:
- 2005 Ph.D., (Sustainable Development, Sustainable Construction, Corporate Social Responsibility, Systems-Cybernetics Approach), Heriot-Watt University, Edinburgh
- 2001 Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ.

Ακαδημαϊκό Έργο:
- Λέκτορας (ΠΔ407/80) στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ. (2007-2008)
- Λέκτορας (ΠΔ407/80) στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων του Ε.Μ.Π. (2008)

Επαγγελματικό Έργο:
- Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (2008-σήμερα): Ειδικός Επιστήμονας σε Περιβαλλοντικά Θέματα
- Κέντρο Αειφορίας, Centre for Sustainability and Excellence (2008-Σήμερα): Ειδικός Συνεργάτης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
- Εταιρική  Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων
- Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Αειφορία (LCA, Δικαιώματα εκπομπών CO2, Περιβαλλοντική-Αειφορική  επίδοση Έργων, Οργανισμών και Πολιτικών)
- Συστημική Προσέγγιση της Αειφορίας (system dynamics, soft systems, systems analysis)
 - Viable System Model (εφαρμογές σε προβλήματα βιώσιμης ανάπτυξης,   επίδοσης των επιχειρήσεων και διαχείρισης έργων)