Α. Αλεξανδράκης

Α. Αλεξανδράκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δρ. Μαθηματικός
Τηλ. 2310891573

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· A.Π.Θ. (1989), Διδάκτωρ Τμήματος Mαθηματικών
· Παν. Iωαννίνων, (1982), Πτυχίο Τμήματος Mαθηματικών

Ακαδημαϊκό έργο :
· Λέκτορας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1990-1995)
· Επίκουρος Καθηγητής (1995-1999)
· Αναπληρωτής Καθηγητής (1999- σήμερα )