Π. Κοσμόπουλος

Π. Κοσμόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τηλ. 2541071382, e-mail:pkosmos@env.duth.gr

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· Πανεπιστήμιο Surrey, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ (1993), Μεταδιδακτορικές Σπουδές
· Ε.Μ.Π. (1991), Διδάκτωρ Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
· Πανεπιστήμιο Surrey, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ (1986), M.Sc. Μεταπτυχιακό
· Πανεπιστήμιο Urbino, ΙΤΑΛΙΑ (1977), Diploma
· Ε.Μ.Π., (1974), Δίπλωμα Αρχιτέκτονος Μηχανικού

Ακαδημαϊκό έργο :
· Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή, Δ.Π.Θ. (2001- μέχρι σήμερα)