Ι. Σάχαλος

Ι. Σάχαλος

Καθηγητής Α.Π.Θ., Διευθυντής του Ερα, Δρ. Φυσικής
(Τηλ. +302310998161, fax: 2310 998069, e-mail: sahalos@auth.gr)

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· 1974 Ph.D. Ηλεκτρομαγνητισμός, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.
· 1975 M.Sc. Ηλεκτρονική Φυσική, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.
· 1975 Δίπλωμα, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.
· 1967 Δίπλωμα, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

Ακαδημαϊκό έργο :
· Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών (1985-σήμερα), Διευθυντής Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών
· Επισκέπτης Καθηγητής Πολυτεχνείου Μαδρίτης, ΙΣΠΑΝΙΑ (1989)
· Επισκέπτης Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Παν. Colorado, Boulder, Η.Π.Α. (1982)
· Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δ.Π.Θ. (1977-1985)
· Μεταδιδακτορικός Υπότροφος, Electroscience Laboratory, Παν. Ohio State, Columbus,Η.Π.Α. (1976)
· Βοηθός Διδασκαλίας, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ. (1971-1974)

Ο Καθηγητής Ι. Σάχαλος είναι επαγγελματίας μηχανικός και σύμβουλος της βιομηχανίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στους τομείς εφαρμοσμένου ηλεκτρομαγνητισμού, κεραιών, μεθόδων υψηλών συχνοτήτων, επικοινωνιών, μικροκυμάτων και βιοϊατρικής τεχνολογίας. Είναι συγγραφέας/ συ-συγγραφέας έξι βιβλίων και έχει δημοσιεύσει πάνω από 250 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Διευθύνει το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας). Έχει επιβλέψει 16 διδακτορικές διατριβές και πάνω από 100 Διπλωματικές εργασίες. Συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων.
Από το 1985 είναι μέλος του εκδοτικού συμβουλίου του IEEE Transaction on Microwave Theory and Techniques. Aπό το 1982 είναι μέλος επιτροπών του URSI και από το 1999 είναι πρόεδρος του Ελληνικού τμήματος του URSI. Κριτής προτάσεων ερευνητικών έργων και επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά (IEEE Trans. on MTT, IEEE Trans on Antennas and Propagation). Τέλος από τον Ιούνιο του 2002 είναι μέλος του Δ.Σ. του ΟΤΕ.